Thi công nội thất chung cư Hà Đô Park View – P710 -Mr.Giang

Chủ đầu tư: Anh Giang

Diện tích căn hộ: 178m2

Vị trí công trình: Hà Đô Park View

Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2015

Thiết kế và thi công: Công ty Cổ phần Nội thất Modern Home – tòa nhà Sông Đà -Km10 Nguyễn Trãi -Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline (+84) 968 968 386

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang02

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang03

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang04

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang05

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang06

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang07

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang08

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang09

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang10

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang11

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang13

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Hà- Đô-ParkView-P710-Mr.Giang14

Thi công nội thất căn hộ Hà Đô ParkView-P710-Mr.Giang