Thi công nội thất chung cư Mipec – Mr. Lương

Thi công nội thất căn hộ Mipec

Chủ đầu tư: Anh Lương

Diện tích căn hộ: 120m2

Vị trí công trình: Trung tâm Thương Mại – 229 Tây Sơn

Thời gian thi công: Tháng 8 năm 2014

Thiết kế và thi công: Modern Home – tòa nhà Sông Đà – Km10 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline 04 686 22 99

 

Thi công nội thất căn hộ Mipec - Mr. Lương

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương02

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương03

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương04

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương05

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương06

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương07

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương08

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương09

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương10

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương11

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương12

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương13

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương14

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương15

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương16

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương17

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương18

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương19

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương20

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương

hinh-anh-thi-cong-noi-chung-cu-Mipec-Mrs.Lương21

Thi công nội thất căn hộ Mipec – Mr. Lương